Dostępność strony internetowej
Ośrodka Wsparcia i Testów w Bydgoszczy

Wspieramy dostępność naszej strony internetowej mając na uwadze szczególnie osoby niewidome i niedowidzące. 

Zaznacz tekst lub najedź na link dostępny na stronie aby został on odczytany. Każdy użytkownik może także dostosować wygląd naszej strony do swoich potrzeb.

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy nr 3
ul. Graniczna 12    85-201 Bydgoszcz
tel. 696 087 404
owit.bydgoszcz@gmail.com