Dnia 10.12.2021 r. rozpoczął działalność, przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy Ośrodek Wsparcia i Testów (OWiT). Całość przedsięwzięcia finansowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a jego wartość wynosi 1 450 491,00  złotych.

Zadaniem OWiT-u jest obsługa beneficjentów z niepełnosprawnościami:

 • wzroku,
 • słuchu,
 • kończyn górnych oraz
 • niepełnosprawnościami sprzężonymi,


którzy posiadają aktualne orzeczenia:

 • orzeczenia o niepełnosprawności lub
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub
 • orzeczenia równoważne (orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

 


OWiT udziela również wsparcia opiekunom i rodzinom osób niepełnosprawnych. Zadaniem Ośrodka jest zaprezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w:

 • komunikowaniu się,
 • dostępie do informacji niezbędnych w nauce czy pracy,
 • rozwijaniu hobby,
 • zwiększeniu aktywności życiowej.

 

W Ośrodku Wsparcia i Testów, porad i konsultacji udzielają specjaliści z zakresu surdopedagogiki, tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki oraz rehabilitacji. Przewidywanym efektem ich pracy ma być dobranie odpowiedniego sprzętu specjalistycznego do rodzaju niepełnosprawności, który  beneficjent będzie mógł wypożyczyć a następnie ubiegać się o jego zakup z dofinansowaniem.

Siedziba OWiT znajduje się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3  w Bydgoszczy przy ul. Granicznej 12.
Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy nr 3
ul. Graniczna 12    85-201 Bydgoszcz
tel. 696 087 404
owit.bydgoszcz@gmail.com