Otwarcie Centrum Informatyczno – Doradczego w Bydgoszczy

Dnia 07.09.2023 r. w siedzibie bydgoskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Pani Aleksandra Gierej Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Pan Mateusz Jaroniewski Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy uroczyście otworzyli zamiejscowy punkt Centrum Informatyczno – Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnością (CIDON). W miejscu tym, świadczone będą kompleksowe usługi informatyczne i doradcze dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia, a ich koordynatorem został Pan Paweł Dzik 🙂 🙂

Konferencja na UKW

Dnia 02.04.2022 na konferencji naukowej organizowanej przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Katedrę Pedagogiki Specjalnej i Logopedii, odbyła się promocja pilotażowych projektów realizowanych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy: Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą i Ośrodka Wsparcia i Testów. Pan Zbigniew Rytlewski przedstawił cele, zadania i etapy działania SCEW i OWiT. Dziękujemy 🙂

PFRON o nas

Zapraszamy do lektury artykułu na temat otwarcia naszego Ośrodka Wsparcia i Testów, który ukazał się na stronach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kliknij tutaj.

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy nr 3
ul. Graniczna 12    85-201 Bydgoszcz
tel. 696 087 404
owit.bydgoszcz@gmail.com