Wniosek o nieodpłatne użyczenie technologii asystującej

Sprzętu, urządzenia, oprogramowania. Dokument w formacie PDF

Klauzula informacyjna RODO

Dokument w formacie PDF

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy nr 3
ul. Graniczna 12    85-201 Bydgoszcz
tel. 696 087 404
owit.bydgoszcz@gmail.com