OŚRODEK WSPARCIA I TESTÓW

przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy

przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu, kończyn górnych i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Specjaliści udzielają porad, konsultacji, umożliwiających bezpłatne testowanie i wypożyczanie technologii asystującej (sprzętu, urządzeń i oprogramowania).

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy nr 3
ul. Graniczna 12    85-201 Bydgoszcz
tel. 696 087 404
owit.bydgoszcz@gmail.com