Dnia 02.04.2022 na konferencji naukowej organizowanej przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Katedrę Pedagogiki Specjalnej i Logopedii, odbyła się promocja pilotażowych projektów realizowanych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy: Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą i Ośrodka Wsparcia i Testów. Pan Zbigniew Rytlewski przedstawił cele, zadania i etapy działania SCEW i OWiT. Dziękujemy 🙂